Biely odsávací a filtračný systém

  • Biely odsávací a filtračný systém

    Biely odsávací a filtračný systém

    SYSTÉM VYSÁVACIEHO A FILTRAČNÉHO SYSTÉMU BIELYCH DÝM je systém na kontrolu a filtráciu bielych výparov vznikajúcich v priemyselných procesoch.Systém je navrhnutý tak, aby odsával a filtroval škodlivý biely dym, aby sa zabezpečila kvalita vzduchu v interiéri a bezpečnosť životného prostredia.Zvyčajne pozostáva z uzavretého krytu, ktorý obklopuje zariadenie alebo proces, ktorý produkuje biely dym, a je vybavený výfukovým a filtračným systémom, aby sa zabezpečilo, že biely dym neunikne ani nepoškodí životné prostredie.Súčasťou systému môže byť aj monitorovacie a kontrolné zariadenie, aby sa zabezpečilo, že emisie bieleho dymu budú v súlade s príslušnými normami a predpismi.SYSTÉM VYSÁVACIEHO A FILTRAČNÉHO KRYTU BIELEHO DYMU sa široko používa v chemickom priemysle, spracovaní kovov, zváraní, striekaní a iných priemyselných odvetviach na zlepšenie kvality ovzdušia na pracovisku, ochranu zdravia pracovníkov a zníženie vplyvu na životné prostredie.