Zberná a čistiaca veža s úplným krytom výparov kyselín

  • Zberná a čistiaca veža s úplným krytom výparov kyselín

    Zberná a čistiaca veža s úplným krytom výparov kyselín

    Zberná a čistiaca veža s úplným krytom kyslých výparov je zariadenie, ktoré sa používa na zber a čistenie kyslých výparov.Zvyčajne sa používa na úpravu a čistenie kyslých odpadových plynov vznikajúcich v procesoch priemyselnej výroby.

    Hlavnou funkciou tohto zariadenia je zníženie vplyvu kyslých odpadových plynov vznikajúcich pri priemyselnej výrobe na životné prostredie a ľudské zdravie.Dokáže efektívne zhromažďovať a spracovávať kyslé výpary, znižovať znečistenie ovzdušia a chrániť životné prostredie.