bubon na predbežnú úpravu a ohrev

  • bubon na predbežnú úpravu a ohrev

    bubon na predbežnú úpravu a ohrev

    PREDÚPRAVA BUBNA & HEATING je zariadenie používané v priemyselnej výrobe na predúpravu surovín.Zvyčajne pozostáva z rotujúceho valca na predúpravu a vykurovacieho systému.Suroviny sa počas prevádzky vkladajú do rotujúceho valca predúpravy a zahrievajú vykurovacím systémom.To pomáha meniť fyzikálne alebo chemické vlastnosti suroviny, čo uľahčuje manipuláciu počas následných výrobných procesov.Tento druh zariadenia sa zvyčajne používa v chemickom, potravinárskom, farmaceutickom a inom priemysle na zlepšenie efektívnosti výroby a kvality produktov.